Nakon atentata i smrti kralja Alexandra u Marselle-u 1934 godine, nastale su promjene vlade u Beogradu. U Hrvatskoj, nacionalni pokret je rastao pod vodstvom Hrvatske seljačke stranke te postala glavna oporba u Beogradskoj skup, što je uzrokovalo destabilizaciju cijeloj kraljevini Jugoslavije. Pod tim prilikama knez Pavle i nova vlada pod vodstvom Dragiše Cvetković, u veljači 1939 godine odlučili se na pregovore s hrvatskom opozicijom.

Hrvatska seljačka stranka, u suradnji sa hrvatskim pravoslavcima i pod vodstvom Dra. Vlade Mačeka, počimaju rješavanje hrvatskog pitanja sa hrvatske strane, a kao moguči način nastavka Jugoslavije sa kraljevske strane. Sporazum Cvetkovič – Maček je dovršen 24 kolovoza 1939 godine, tjedan dana prije početka drugog svijetskog rata.

25 ožujka 1941 godine, na mjesto regenta Pavla postavljen je kralj Petar. I ako je tom činu bio zadatak uskratiti ili uništiti Hrvatsku neovisnost, nadolazeči drugi svijestki rat je prisilio Kraljevinu na razgovore s Mačekom za suradnju, uz još veče povlasti kao sudstvo i đandermariju. U travnju 1941 kralj sa vladom bježi u London. Kraljevina Jugoslavija se raspala.

U emigraciji u Londonu, predsjednik kraljevske vlade podpisuje ugovor s Titom za suradnju. Ivan Šubašic kao hrvatski ban i Juraj Krnjevič u ime podpredsjednika (Vlade Mačeka) su nastojali sačuvati granice Banovine nakon rata i obnoviti istu.

Granice Banovine sadržavale su one krajeve u kojima su večinski dio sačinjavali Hrvati.

Stanovništvo u Banovini:

HrvatiSrbiMuslimani
3,061,680847,005174,150
75%19%6%

Nadležnosti:

Dr. Maček imenuje Ivana Šubašica za hrvatskog bana. Poljoprivreda, trgovina, šume, rudnici, građevina, socialna politika, zdrastvo, tjelesni odgoj, prosvjeta, unutarnje upravljanje. Beograd ustupio večinu izvornih poreza. Organizirani su izbori za Hrvatski Sabor ali zbog rata nisu održani, jedino su se održali opčinski izbori.

Važno:

Banovina je imala podpuno autonomno pravosuđe nad kojim nitko nije mogao utjecati osim Hrvatske. Sa Narodnom Bankom Kraljevine Jugoslavije, postigao se je ugovor o izdanju vlastitog hrvatskog novca (kuna ili banac). U travnju 1941 žandarmarijska brigada postala je “De Jure” Oružnistvo Banovine Hrvatske odgovorna samo Banu.

Gospodarstvo:

Unatoć velikih planova, nije moglo značajnije napredovati zbog već užarenog rata.

Šport:

1939 godine osnovan je Hrvatski Nogometni Savez. Prvi put kao nezavisna reprezentacija Hrvatske odigrana je utakmica sa Švicarskom 2 travnja 1940, rezultat 4-0, za naše.

Hrvatski Veslački Savez osnovan 4 studenoga 1939

Hokey, 1940, izgubili od Slovačke 6-0

Boksački Savez, osnovan 5 listopada 1939

Kultura:

Ukinut Hrvatsko-Srpski jezik. Stjepan Ivšič pokreče časopis “Hrvatski Jezik”. Projekt izdavanja Hrvatske Enciklopedije je prekinut, ali u 1930tih dobiva podršku te se obnavlja.

Pokrenuta je kampanja prema poboljšanju položaja žena te bolje skrbi i zdravlje djece.

Pri uspostavka NDH vlasti Banovine su jednostavno dali na raspolaganje cijelu državnu uredbu novoj vladi. Banovina Hrvatska je u tom trenu raspolagala sa 140,000 oružnika koji poslje razoružavanja Jugoslavenskih jedinica, prestaje djelovati.

Kroz cijelo to vrijeme Dr. Maček nije odustajao od zahtjevom da se i ostali djelovi Jugoslavije, gdje su Hrvati večinski narod, na primijer Srijem, Banat i Bačka, kao i Boka Kotorska pripoje matici Hrvatskoj.

 

Izvori: Dr. Ljubo Boban, “Hrvatske Granice 1918-1993”

Prof. Ivo Omrčanin, “Hrvatska 1941-1945”