Sa velikim uspjehom članovi HSS-a, ogranak “Ivan Gundulič“, održali su tradicionalni Božični ručak u prostorijama društva, u Burnaby BC, 3 prosinca 2017.

Prisustvovali su uz članove, prijatelji koji su dragovoljno pomagali na ljetnom piknik-u, “Hrvatski Dan”. Nakon bogatog jela i ukusnih slastica gosti su imali priliku uživat u hrvatskoj glazbi. Zabavili su nas članovi klape “More” iz Splita, koji su se taj dan našli u našem gradu. Nakon nastupa klape, nastavilo je veselje uz naš domači sastav “Crno Vino”, koji nam se rado uvijek pridruži.

Hvala svima koji su dobrovoljnim radom, pridonijeli da ovaj naš sastanak bude uspješan.